STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường nuôi cấy các liên cầu nhóm B Theo phụ lục Theo phụ lục Becton, Dickinson and Company Lim Broth được sử dụng để tăng sinh chọn lọc các liên cầu nhóm B (Streptococcus agalactiae), đặc biệt là mẫu lấy từ bệnh đường sinh dục Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A