STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Qủa lọc thận Theo phụ lục Theo phụ lục Bellco S.r.l Quả lọc thận sử dụng cho các liệu pháp lọc máu ngoài cơ thể như thẩm tách máu (HD), siêu lọc máu (HF) và siêu lọc thẩm tách máu (HDF). QT3, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C