STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông chẩn đoán Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Ống thông chẩn đoán có đầu mềm Viking và Ống thông chẩn đoán độ cong cố định Viking dùng để cảm biến nội tâm mạc tạm thời, ghi âm, kích thích và tạo nhịp tạm thời trong quá trình đánh giá rối loạn nhịp tim. Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D