STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ oxy trong máu xung đầu ngón tay SONOSAT-F01T, F02T, SONOSAT- F01T, SONOSAT-F01W, SONOSAT- F01P, SONOSAT- F01LT, SONOSAT- F01LW, SONOSAT- F01LP, SONOSAT- F02T, SONOSAT- F02W, SONOSAT- F02P, SONOSAT- F02LT, SONOSAT- F02LW, SONOSAT- F02LP, SONOSAT- F03T, SONOSAT- F03W, SONOSAT- F03P, SONOSAT- F04T, SONOSAT- F04W, SONOSAT- F04P, SONOSAT- F05LT, SONOSAT- F05LW, SONOSAT- F05LP Jiangsu Konsung Biomedical Science and Technology Co.,Ltd, Trung Quốc Jiangsu Konsung Biomedical Science and Technology Co.,Ltd, Trung Quốc Sử dụng để đo nồng độ oxy bão hòa trong máu, nhịp tim Quy tắc 10 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C