STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông chẩn đoán Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Ống thông điện cực chẩn đoán Woven được chỉ định để cảm biến, ghi nhận, kích thích và điều hoà nhịp tim tạm thời trong quá trình chẩn đoán loạn nhịp tim. Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D