STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông tiểu (Sonde) Theo phụ lục Theo phụ lục Teleflex Medical Sdn. Bhd. Dùng để dẫn lưu nước tiểu hoặc để thụt rửa bàng quang Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị Y Tế không là TTBYT chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 5 TTBYT Loại B