STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhũ tương nhỏ mắt bôi trơn PHIPHOS Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Giúp bôi trơn, dưỡng ẩm mắt và bảo vệ bề mặt mắt Quy tắc 5 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A