STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Sturdy Industrial Co., Ltd. SỬ DỤNG ĐỂ CHỐNG NHIỄM KHUẨN CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHI KẾT THÚC QUY TRÌNH KHỬ KHUẨN, TIỆT TRÙNG DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG ÁP SUẤT VÀ NHIỆT ĐỘ CAO QUY TẮC SỐ 15-PHẦN II-PHỤ LỤC I CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C