STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ thao tác PCR HUYAir PCR-700, HUYAir PCR-800, HUYAir PCR-900, HUYAir PCR-1200 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Tủ thao tác PCR là sản phẩm được thiết kế để bảo vệ an toàn cho người thao tác và môi trường trong quá trình thao tác trực tiếp với vật mẫu bị ô nhiễm có khả năng lây bệnh cao. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ thao tác PCR HUYPCR ECO CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Để chuẩn bị các phản ứng PCR và nhiều phương pháp khác trong sinh học phân tử, một môi trường làm việc không có ô nhiễm là cần thiết. Tủ thao tác PCR loại HUYPCR ECO được thiết kế cho khử nhiễm DNA / RNA trong không gian làm việc trong phòng thí nghiệm. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Môi trường vận chuyển vi rút LB.VTM.3 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Môi trường vận chuyển vi rút VTM (Viral Transport Medium) dùng để vận chuyển và bảo quản các mẫu bệnh phẩm có chứa vi rút bao gồm SARS-CoV-2 (COVID-19), Chlamydia spp., Mycoplasma spp. và Ureaplasma spp,.... Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A