STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ thao tác IVF MAW-3D8; MAW-4D8; MAW-6D8; MAW-6D8-DUAL; MAW-4D8-MC; MAW-6D8-DUAL-MC; MAW-6D8-MONO-MC; MAW-6D8-MONO Esco Medical Technologies Esco Micro Pte Ltd Dùng để quan sát sự phát triển của phôi trong lĩnh vực thụ tinh nhân tạo. Quy tắc 12, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A