STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Móc mống mắt 4465 Oasis Medical, Inc. Oasis Medical, Inc. Duy trì độ rộng mống mắt trong quá trình phẫu thuật mắt Quy tắc 06 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B