STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường Vận chuyển Theo phụ lục Theo phụ lục Puritan Medical Product Company LLC Thu thập, bảo quản và vận chuyển tế bào hiệu quả cho xét nghiệm y tế Quy tắc 5; Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A