STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống mao dẫn EDTA EDTA Capillary Tubes- 7D2222 Drummond Scientific Co., Mỹ Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd., Nhật Bản Ống mao dẫn EDTA được sử dụng để lấy máu toàn phần từ đầu ngón tay, sử dụng cùng các sản phẩm DetermineTM. QT5, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A