STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ ống dây cho máy lọc thận NK-Y111PB M.E.Nikkiso Co., Ltd. Nikkiso Co.,LTD Phụ kiện sử dụng cho máy lọc thận, lưu chuyển máu từ bệnh nhân qua bộ lọc và đưa máu đã được lọc về bệnh nhân. Quy tắc 11, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Ống dẫn máu cho máy lọc thận LEAKAGE SAMPLE OF NK-Y111PB M.E.Nikkiso Co., Ltd. Nikkiso Co.,LTD Phụ kiện sử dụng cho máy lọc thận, lưu chuyển máu từ bệnh nhân qua bộ lọc và đưa máu đã được lọc về bệnh nhân. Thử nghiệm độ rò rỉ của máy lọc thận nhân tạo. Quy tắc 11, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C