STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (sonde) JJ các cỡ từ 4.8Fr - 8Fr Theo phụ lục Theo phụ lục Teleflex Medical Được sử dụng như ống thông niệu quản thông thường trong các trường hợp cần đặt stent niệu quản theo chỉ định của bác sĩ. Quy tắc phân loại đối với Trang Thiết Bị Y Tế không phải TTBYT chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 8 TTBYT Loại C