STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thun chỉnh nha Theo phụ lục Theo phụ lục US Orthodontic Products Sử dụng trong điều trị chỉnh nha giúp Tạo lực di chuyển răng hoặc cố định răng Quy tắc 8, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Band mắc cài niềng răng lẻ Theo phụ lục Theo phụ lục US Orthodontic Products Sử dụng trong điều trị chỉnh nha giúp Tạo lực di chuyển răng hoặc cố định răng Quy tắc 8, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B