STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi khoan nha khoa FG diamond extracoarse long shank - 531163ML; FG diamond medium – 532918; FG diamond trepanator zirconia – 534055; FG piranha medium – 539818; FG piranha coarse – 539815; FG diamond medium – 530058 DFS-DIAMON GmbH DFS-DIAMON GmbH Gắn mũi vào tay khoan phù hợp để khoan răng theo mục đích của nha sĩ trong quá trình điều trị Quy tắc 9, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT và Điều 4, khoản 2 mục d Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại B
2 Đĩa cắt nha khoa TRANSOFLEX diamond disc mounted - 772225 DFS-DIAMON GmbH DFS-DIAMON GmbH Gắn đĩa vào tay khoan phù hợp để cắt theo mục đích của nha sĩ trong quá trình điều trị Quy tắc 9, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT và Điều 4, khoản 2 mục d Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại B
3 Mũi mài nha khoa SIDIA TURBO sintered diamond – 55092; SIDIA TURBO sintered diamond - 55122 DFS-DIAMON GmbH DFS-DIAMON GmbH Gắn mũi vào tay khoan phù hợp để mài theo mục đích của nha sĩ trong quá trình điều trị Quy tắc 9, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT và Điều 4, khoản 2 mục d Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại B
4 Mũi đánh bóng nha khoa Wax smoothing brush, pu: 1 pc – 84800; HYPOFIX - POLACRYL, pu: 2 pcs – 803038; 2comp polisher lense CA, pu: 6 pcs – 800696; 2comp polisher cup CA, pu: 6 pcs - 800826 DFS-DIAMON GmbH DFS-DIAMON GmbH Gắn mũi vào tay khoan phù hợp để đánh bóng răng Quy tắc 9, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT và Điều 4, khoản 2 mục d Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại B
5 Mũi cắt nha khoa Carbide finisher 133 FG 1,0 mm – 106810; DIADUR MACRO carbide cutter – 407001; DIADUR ERGONOM carbide cutter – 101001; DIADUR BlueStar MATRO carbide cutter - 313001BS; DIADUR GOLDEN-MICRO carbide cutter - 303501T; DIADUR STRATO carbide cutter – 416102; DIADUR ERGONOM carbide cutter – 100302; DIADUR MICRO carbide cutter – 304802; Inverted cone bur carbide 1,8 mm – 113018; Rosehead bur carbide HP 1,0 mm – 117010 DFS-DIAMON GmbH DFS-DIAMON GmbH Gắn mũi vào tay khoan phù hợp để cắt theo mục đích của nha sĩ trong quá trình điều trị Quy tắc 9, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT và Điều 4, khoản 2 mục d Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại B