STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông cắt đốt bằng nhiệt Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Ống thông cắt đốt bằng nhiệt Blazer Prime™ HTD của Boston Scientific được chỉ định để ngắt những đường dẫn phụ tâm nhĩ thất liên quan đến chứng tim nhịp nhanh, để điều trị chứng tim nhịp nhanh trở lại nút nhĩ thất, tim nhịp nhanh cuồng nhĩ và tạo block nhĩ thất hoàn toàn ở các bệnh nhân có hồi đáp thất nhanh đối với chứng loạn nhịp nhĩ – tiêu biểu là chứng rung nhĩ mạn tính, bất ứng thuốc điều trị. Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D