STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Lọ trữ đông TSB 15% Glycerol 2ml dùng lưu giữ mẫu TRYPTIC SOY BROTH W/ 15% GLYCEROL 2ML VIAL R065031 CÔNG TY REMEL BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ Môi trường dinh dưỡng sử dụng để kéo dài thời gian tồn tại của vi khuẩn, dùng trong thu thập, xét nghiệm y tế và các thử nghiệm vi sinh khác. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Slants thạch nghiêng sôcôla BBL CULTURE SWAB 220121 BD Diagnostic Systems BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ Hệ thống môi trường vô trùng sử dụng cho công tác thu thập, vận chuyển và bảo quản các mẫu xét nghiệm lâm sàng để kiểm tra vi khuẩn. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A