STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy chạy thận nhân tạo Hemopex 140L; Hemopex 160L; Hemopex 180L; Hemopex 150H; Hemopex 180H; HEMODIALINE; HEMOFISTULA; Hemosate Acid; Hemocart; Hemobag; Hemoclean RP Hemoclean Co., Ltd. Hemoclean Co., Ltd. Sử dụng cho máy chạy thận nhân tạo. QT 11 TTBYT Loại C