STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm ELISA bán tự động EIAQuant Meril Diagnostics Pvt.Ltd/ Ấn Độ Meril Diagnostics Pvt.Ltd/ Ấn Độ Dùng để xét nghiệm miễn dịch cho các chẩn đoán bệnh tự miễn, viêm nhiễm và dị ứng. Quy tắc 1, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Máy xét nghiệm ELISA bán tự động EIAWash Meril Diagnostics Pvt.Ltd Meril Diagnostics Pvt.Ltd Dùng để xét nghiệm miễn dịch cho các chẩn đoán bệnh tự miễn, viêm nhiễm và dị ứng. Quy tắc 1, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D