STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghiệm lấy máu No additive; Clot activator; Gel&clot activator; Sodium citrate(1:4); Sodium citrate (1:9); Sodium heparin; Lithium heparin; EDTA-K2; EDTA-K3; Sodium Fluoride/EDTA-K2 Shandong Chengwu Medical Products Factory, Trung Quốc Shandong Chengwu Medical Products Factory, Trung Quốc Thu thập, vận chuyển và xử lý mẫu máu trong xét nghiệm huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần trong phòng xét nghiệm tại các cơ sở y tế. Quy tắc 5, phần III, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A