STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mặt nạ oxy GT010-110 Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd – Trung Quốc Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd – Trung Quốc Hỗ trợ bệnh nhân thở oxy 2 mục 1 TTBYT Loại B
2 Mặt nạ khí dung GT010-160 Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd – Trung Quốc Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd – Trung Quốc Hỗ trợ bệnh nhân thở khí dung 2 mục 1 TTBYT Loại B
3 Ống hút dịch GT017-100 Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd – Trung Quốc Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd – Trung Quốc Hỗ trợ hút dịch, hút đàm cho bệnh nhân 5 mục 4 TTBYT Loại B
4 Ống nối hút dịch GT027-100 Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd – Trung Quốc Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd – Trung Quốc Hỗ trợ hút dịch, hút đàm cho bệnh nhân 5 mục 4 TTBYT Loại B
5 Dây thở oxy 2 nhánh GT013-300 Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd – Trung Quốc Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd – Trung Quốc Hỗ trợ bệnh nhân thở oxy 2 mục 1 TTBYT Loại B