STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nút điểm lệ SOFT PLUG® Silicone Punctum Plug Oasis Medical, Inc. Oasis Medical, Inc. Sử dụng cho những bệnh nhân có triệu chứng khô mắt như đỏ, rát, chảy nước mắt do phản xạ ngứa hoặc cảm giác có dị vật. Có thể thuyên giảm do tắc nghẽn nút điểm lệ Quy tắc 5, mục 3, phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C