STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại kết hợp camera ghi hình ảnh Huda8new Guangzhou Changshangbo Electronic Technology Co., Ltd Guangzhou Changshangbo Electronic Technology Co., Ltd Đo hồng ngoại nhiệt độ cơ thể Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại K9pro plus Swe industry Co., Ltd Swe industry Co., Ltd Đo hồng ngoại nhiệt độ cơ thể Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại KR-800P Huizhou Xiaoou Technology Co., Ltd Huizhou Xiaoou Technology Co., Ltd Đo hồng ngoại nhiệt độ cơ thể Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Ir988 Huizhou Xiaoou Technology Co., Ltd Huizhou Xiaoou Technology Co., Ltd Đo hồng ngoại nhiệt độ cơ thể Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Máy đo nhiệt độ K3pro Swe industry Co., Ltd Swe industry Co., Ltd Đo hồng ngoại nhiệt độ cơ thể Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại K10 Pro Swe industry Co., Ltd Swe industry Co., Ltd Đo hồng ngoại nhiệt độ cơ thể Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B