STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tăm bông lấy mẫu dùng một lần -Disposable Specimen Collection Swab YD-SZ -001 Guangzhou Yida plastic products Co.,Ltd Guangzhou Yida plastic products Co.,Ltd Dùng để lấy dịch mũi, dùng một lần. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A