STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ oxy xung đầu ngón tay C101A2; C101A3; C101H1 Shenzhen IMDK Medical Technology Co., Ltd, CHINA Shenzhen IMDK Medical Technology Co., Ltd, CHINA Để đo sự bão hòa Oxy (SpO2) trong mạch máu Quy tắc 10, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C