STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm che mặt VNC-K01 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG KHỞI VNC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG KHỞI VNC Sử dụng trong cơ sở y tế, công cộng, tác dụng ngăn ngừa bụi bẩn, giọt bắn, nhằm giảm thiểu khả năng lây lan dịch bệnh qua đường hô hấp. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A