STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu Disposable Virus Specimen Collection Tube/ I (Inactivated); II (Non-Inactivated) Shandong Chengwu Medical Products Factory Shandong Chengwu Medical Products Factory Sử dụng để thu thập, vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm (để xét nghiệm sự hiện diện của vi khuẩn, virut). Sử dụng trong xét nghiệm y tế QT5/ Phần III-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A