STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy tạo Oxy OG101H Yibin Junxin Electronic Technology Co., Ltd Yibin Junxin Electronic Technology Co., Ltd Dùng để tạo oxy được thiết kế phù hợp với sức khỏe con người Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Máy Đo Nồng Độ Oxy Trong Máu SpO2 OX-06 Yibin Junxin Electronic Technology Co., Ltd Yibin Junxin Electronic Technology Co., Ltd Sản phẩm được thiết kế kẹp tay để đo nồng độ oxy trong máu Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Máy Đo Huyết Áp OB31 Yibin Junxin Electronic Technology Co., Ltd Yibin Junxin Electronic Technology Co., Ltd Được sử dụng để đo huyết áp cơ thể Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B