STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng chườm ấm mắt Eyegiene System Eyegiene Insta-Warmth Warm Eye Compress Shanghai Warmyou Industry Co.,Ltd Eyedetec Medical, Inc - Sử dụng để chườm ấm trong các trường hợp khô mắt, viêm tắc tuyến bờ mi, tình trạng rối loạn chức năng tuyến Meibomius (MGD), mắt bị chắp. - Dùng để thư giãn, giảm mỏi mắt do sử dụng nhiều màn hình điện thoại, máy vi tính. Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Miếng chườm ấm mắt Eyegiene Refill Eyegiene Insta-Warmth Eye Compress Shanghai Warmyou Industry Co.,Ltd Eyedetec Medical, Inc - Sử dụng để chườm ấm trong các trường hợp khô mắt, viêm tắc tuyến bờ mi, tình trạng rối loạn chức năng tuyến Meibomius (MGD), mắt bị chắp. - Dùng để thư giãn, giảm mỏi mắt do sử dụng nhiều màn hình điện thoại, máy vi tính. Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A