STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn làm ẩm và làm ấm cho mở khí quản Gibeck Trach-Vent + Teleflex Medical Sdn. Bhd. Teleflex Medical Sdn. Bhd. Dùng để lọc khuẩn, làm ẩm khí oxy, dùng cho bệnh nhân tự thở đặt nội khí quản hoặc mở khí quản. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị Y Tế không là TTBYT chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 2 TTBYT Loại B