STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn điện ET-20 Shanghai Link Instruments Co., Ltd., China Shanghai Link Instruments Co., Ltd., China Sử dụng để đặt máy đo thị lực, đèn khe, máy đo độ cong giác mạc … giúp thay đổi độ cao/ thấp cho tư thế khám mắt của bệnh nhân. Quy tắc 12 TTBYT Loại A