STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tăm bông vô trùng dùng một lần Flocked Nasal Swabs M & G PRODUCTS CO., LTD CÔNG TY CỔ PHẦN BRILITAS PHARMACEUTICALS Lấy dịch tỵ hầu qua đường mũi Quy tắc 5, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A