STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy Truyền Dịch SP750 Contec Medical Systems Co., Ltd Contec Medical Systems Co., Ltd Sử dụng truyền dịch hoặc thuốc độ chính xác cao vào cơ thể người bệnh nhân Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT C TTBYT Loại C
2 Bơm Tiêm Điện SP950 Contec Medical Systems Co., Ltd. Contec Medical Systems Co., Ltd. Dùng để truyền thuốc liên tục với độ chính xác cao và yêu cầu tốc độ dòng truyền thấp Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT C TTBYT Loại C
3 Monitor Theo Dõi Bệnh Nhân CMS7000; SMS9000; Contec Medical Systems Co., Ltd. Contec Medical Systems Co., Ltd Sử dụng hỗ trợ theo dõi dấu hiệu sống và các chỉ số của bệnh nhân Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT C TTBYT Loại C
4 Máy Đo Điện Não KT88; KT88-2400; KT88-3200; Contec Medical Systems Co., Ltd. Contec Medical Systems Co., Ltd. Sử dụng đo tính hiệu điện não bệnh nhân Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT C TTBYT Loại B
5 Máy Đo Phế Dung Kế SP10 Contec Medical Systems Co., Ltd. Contec Medical Systems Co., Ltd. Dùng để đo các dung tích phổi Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT C TTBYT Loại B
6 Monitor Sản Khoa CMS800G Contec Medical Systems Co., Ltd. Contec Medical Systems Co., Ltd. Theo dõi thai nhi, hiển thị, và ghi lại tốc độ nhịp tim (FHR), chuyển động (FM) của thai nhi, và hoạt động của dạ con (UA) Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT C TTBYT Loại C
7 Máy Đo Tim Thai Doppler Sản Khoa Cầm Tay SONOLINE B Contec Medical Systems Co., Ltd. Contec Medical Systems Co., Ltd. Dùng đo tim thai trong bụng mẹ Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT C TTBYT Loại B