STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường vận chuyển mẫu Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH MTV Nhà máy Công nghệ Sinh học và Thiết bị Y tế, Việt Nam Dùng để thu thập, vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm Quy tắc 5 TTBYT Loại A