STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường vận chuyển virus Theo phụ lục Theo phụ lục Himedia Laboratories Pvt. Ltd Dùng để thu thập, vận chuyển, bảo quản các mẫu bệnh phẩm có khả năng lây nhiễm chứa virus, Mycoplasma và Ureaplasma (Cytomegalovirus và Chlamydia khác) từ nơi lấy mẫu tới phòng xét nghiệm. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Môi trường vận chuyển bất hoạt virus Theo phụ lục Theo phụ lục Himedia Laboratories Pvt. Ltd Dùng để thu thập, ổn định, bất hoạt virus và vận chuyển các mẫu bệnh phẩm có chứa virus từ nơi lấy mẫu tới phòng xét nghiệm. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A