STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Pharmacity Gel bôi trơn tự nhiên 50ml 8936123371036 ARK@RICH Co.,Ltd- Thái Lan Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity- Việt Nam Làm ẩm, bôi trơn âm đạo, dương vật, giảm cảm giác khô rát âm đạo khi giao hợp. Ngoài ra sản phẩm còn có thể dùng cho nhiều bộ phận khác như đùi, bụng, ngực., 5 mục 1 TTBYT Loại B
2 Pharmacity Gel bôi trơn hương dâu 50ml 8936123371043 ARK@RICH Co.,Ltd- Thái Lan Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity- Việt Nam Làm ẩm, bôi trơn âm đạo, dương vật, giảm cảm giác khô rát âm đạo khi giao hợp. Ngoài ra sản phẩm còn có thể dùng cho nhiều bộ phận khác như đùi, bụng, ngực., 5 mục 1 TTBYT Loại B
3 Pharmacity Gel bôi trơn hương tự nhiên 5ml 8936123371050 ARK@RICH Co.,Ltd- Thái Lan Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity- Việt Nam Làm ẩm, bôi trơn âm đạo, dương vật, giảm cảm giác khô rát âm đạo khi giao hợp. Ngoài ra sản phẩm còn có thể dùng cho nhiều bộ phận khác như đùi, bụng, ngực., 5 mục 1 TTBYT Loại B
4 Pharmacity Gel bôi trơn hương dâu 5ml 8936123371067 ARK@RICH Co.,Ltd- Thái Lan Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity- Việt Nam Làm ẩm, bôi trơn âm đạo, dương vật, giảm cảm giác khô rát âm đạo khi giao hợp. Ngoài ra sản phẩm còn có thể dùng cho nhiều bộ phận khác như đùi, bụng, ngực., 5 mục 1 TTBYT Loại B