STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus Disposable viral transport tube (Mã sản phẩm: BN-87-1.0; BN-87-1.5; BN-87-2.0; BN-87-2.5; BN-87-3.0; BN-87-4.0; BN-87-5.0; BN-87-6.0; BN-87-8.0) Shandong Chengwu Sainuo Medical Devices Co., Ltd. - Trung Quốc JIANGSU BENOY LAB INSTRUMENT CO., LTD - Trung Quốc Dùng để lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu virus. Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A