STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 (loại kẹp tay) Theo phụ lục Theo phụ lục Shenzhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd Đo nhịp tim và nồng độ bão hòa Oxy trong máu QT10/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 (loại kẹp tay) Theo phụ lục Theo phụ lục Shanghai Berry Electronic Tech Co., Ltd Đo nhịp tim và nồng độ bão hòa Oxy trong máu QT10/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C