STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng TC-750DA Gemmy Industrial Corporation., Đài Loan Gemmy Industrial Corporation., Đài Loan Dùng để tiệt trùng trang thiết bị y tế và dùng trong các phòng tiệt trùng của bệnh viện và phòng thí nghiệm. Quy tắc 15 TTBYT Loại C