STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tăm bông lấy mẫu dùng 1 lần HRK-1800B Shenzhen Huaree Technology Co., Ltd Shenzhen Huaree Technology Co., Ltd Được dùng để lấy mẫu trong xét nghiệm chẩn đoán in vitro Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Môi trường vận chuyển virus HRK-8020 Shenzhen Huaree Technology Co.,Ltd Shenzhen Huaree Technology Co.,Ltd Được dùng để bảo quản mẫu trong xét nghiệm chẩn đoán in vitro Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Môi trường vận chuyển mẫu VTM-Safefit 01 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Được dùng để bảo quản mẫu trong xét nghiệm chẩn đoán in vitro Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A