STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mặt nạ xông khí dung 424773 Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Điều trị cho bệnh nhân đường hô hấp Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống mở khí quản có bóng 524322;524326; 524330;524332; 524334;524314; 524324;524316; 524318;524320; 524328;521130; 521120;521124; 521128;521132; 521126 Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Khai thông đường thở và duy trì hô hấp cho bệnh nhân. Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống nội khí quản không bóng chèn 512110; 512112; 512114; 512116; 512118 Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Hỗ trợ duy trì đường thở cho bệnh nhân. Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
4 Ống nội khí quản có bóng chèn 514112;514114; 514116;514118; 511118;511120; 511122;511124; 511126;511128; 511130;511132 Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Hỗ trợ duy trì đường thở cho bệnh nhân. Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
5 Mặt nạ úp bóp bóng 431301;431302; 431303;431304; 431306;431305; Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Dùng trong hồi sức cấp cứu. Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
6 Dây nối bơm tiêm điện 733114; 733115; 733475 Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Dùng để truyền dịch, truyền thuốc cho bệnh nhân Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
7 Đầu hút dịch 641210 Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Dùng để hút dịch trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
8 Khóa truyền dịch ba đường có dây nối 721101; 721225 Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Hỗ trợ dẫn truyền dịch, truyền thuốc cho bệnh nhân Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
9 Khóa truyền dịch ba đường không dây nối 711132 Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Hỗ trợ dẫn truyền dịch, truyền thuốc cho bệnh nhân. Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
10 Ống nối máy thở 543D18; 543618 Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Dùng để hỗ trợ cho bệnh nhân trong đường hô hấp. Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
11 Dây thở oxy 2 nhánh 621523; 621725; 621524 Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Dây dẫn đưa oxy vào qua đường mũi cho người bệnh nhân. Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
12 Mặt nạ thở oxy có túi 413132; 413131; 413133; 413134 Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Chụp miệng bệnh nhân khi thở oxy. Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
13 Mặt nạ thở oxy 411132; 411133; 411134 Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co.,Ltd Chụp miệng bệnh nhân khi thở oxy Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B