STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm thu nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số TDR TDR Detector Theo phụ lục Carestream Health Inc- Mỹ Dùng cho chụp X quang tại các phòng chụp chuyên dụng 10 TTBYT Loại B
2 Máy đọc và xử lý tín hiệu kỹ thuật số CR Vita Flex Vita Flex CR system Theo phụ lục Carestream Health Inc- Mỹ Dùng cho xử lý số hóa hình ảnh X quang y tế 10 TTBYT Loại B
3 Tấm thu nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số DRX-Plus DRX Plus Detector Theo phụ lục Carestream Health Inc- Mỹ Dùng cho chụp X quang tại các phòng chụp chuyên dụng 10 TTBYT Loại B
4 Tấm thu nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số DRX-Core DRX Core Detector Theo phụ lục Carestream Health Inc- Mỹ Dùng cho chụp X quang tại các phòng chụp chuyên dụng 10 TTBYT Loại B