STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm nước tiểu Urisys 1100 77 Elektronika Muszeripari Kft. Roche Diagnostics GmbH Urisys 1100 là một quang kế phản xạ để đọc và đánh giá que thử xét nghiệm nước tiểu Combur10Test® UX của Roche Diagnostics. Quy tắc 6, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại B