STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí phế quản 2 nòng các cỡ từ 28Fr - 41Fr Theo phụ lục Theo phụ lục Teleflex Medical Dùng để đặt ống nhánh chính phế quản và cho phép bơm hoặc làm xẹp có chọn lọc một trong hai phổi trong phẫu thuật lồng ngực, phế quản phế dung, dùng thuốc gây mê nội phế quản Quy tắc phân loại đối với Trang Thiết Bị Y Tế không phải TTBYT chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 5 TTBYT Loại B