STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 High 3-way Không có Sungwon Medical Co., Ltd.- Hàn Quốc Sungwon Medical Co., Ltd.- Hàn Quốc Dùng để đóng mở các đường truyền dung dịch vào cơ thể 2 mục 1 TTBYT Loại B
2 Normal 3-way Không có Sungwon Medical Co., Ltd.- Hàn Quốc Sungwon Medical Co., Ltd.- Hàn Quốc Dùng để đóng mở các đường truyền dung dịch vào cơ thể 2 mục 1 TTBYT Loại B
3 3.85 Flashback Không có Sungwon Medical Co., Ltd.- Hàn Quốc Sungwon Medical Co., Ltd.- Hàn Quốc ống nối bao gồm kim thông với các bộ phận khác để dẫn dung dịch. 6 TTBYT Loại B