STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Khăn phẫu thuật KCK Công Ty TNHH KA CHI Công Ty TNHH KA CHI Là dụng cụ sử dụng trong phòng phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm, để trải lên bề mặt phần phẫu thuật Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bao giầy phẫu thuật KCG Công Ty TNHH KA CHI Công Ty TNHH KA CHI Dùng trong lĩnh vực y tế hoặc phòng hộ thông thường, để bảo hộ bên ngoài, tránh tác nhân có khả năng gây nhiễm khuẩn trong quá trình làm việc. Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
3 Quần phẫu thuật KCQ Công Ty TNHH KA CHI Công Ty TNHH KA CHI Dùng trong lĩnh vực y tế hoặc phòng hộ thông thường, để bảo hộ bên ngoài, tránh tác nhân có khả năng gây nhiễm khuẩn trong quá trình làm việc. Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
4 Áo phẫu thuật KCA Công Ty TNHH KA CHI Công Ty TNHH KA CHI Dùng trong lĩnh vực y tế hoặc phòng hộ thông thường, để bảo hộ bên ngoài, tránh tác nhân có khả năng gây nhiễm khuẩn trong quá trình làm việc Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
5 Mũ phẫu thuật KCM Công Ty TNHH KA CHI Công Ty TNHH KA CHI Dùng trong lĩnh vực y tế hoặc phòng hộ thông thường, để bảo hộ bên ngoài, tránh tác nhân có khả năng gây nhiễm khuẩn trong quá trình làm việc. Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
6 Bộ trang phục bảo hộ dùng trong y tế KCBH Công Ty TNHH KA CHI Công Ty TNHH KA CHI - Dùng trong lĩnh vực y tế hoặc phòng hộ thông thường, để bảo hộ bên ngoài, tránh tác nhân có khả năng gây nhiễm khuẩn trong quá trình làm việc. Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
7 Bộ trang phục phòng, chống dịch KCPD Công Ty TNHH KA CHI Công Ty TNHH KA CHI Dùng trong lĩnh vực y tế hoặc phòng hộ thông thường. - Mục đích để trang bị cho nhân viên y tế hoặc cộng sự khi tham gia phòng chống dịch bệnh, có khả năng tiếp xúc các mầm bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp, tiếp xúc gần hoặc dùng trong phòng hộ thông thường Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
8 Khẩu trang y tế KCKT1; KCKT2 Công Ty TNHH KA CHI Công Ty TNHH KA CHI - Dùng để kháng thấm hút dịch, ngăn ngừa vi sinh vật, vi rút, và các tác nhân gây bệnh xâm nhập theo đường hô hấp, dịch hoặc giọt bắn trong môi trường. - Phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp. - Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường, hoặc làm việc trong bệnh viện, đơn vị y tế, các môi trường độc hại như công nghiệp, hóa chất, khói bụi Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A