STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ điều khiển điện HFEOT2000; HFEOT2000E; HFEOT99X; HFEOT99; HFEOT99C; HFEOT99D, HFEOT99S Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., ltd Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., ltd Dùng trong bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế Quy tắc 12, (Nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế in vitro) TTBYT Loại A
2 Bàn đẻ/ khám phụ khoa điều khiển điện HFEPB99A; HFEPB99B; HFEPB99C; HFEPB99; HFEPB99D; HFMPB06B Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., ltd Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., ltd Dùng trong bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế Quy tắc 12, (Nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế in vitro) TTBYT Loại A