STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng ATC-50L; ATC-75L; ATC-100L Jiangyin Binjiang Medical Equipment Co.,Ltd (JIBIMED) Jiangyin Binjiang Medical Equipment Co.,Ltd (JIBIMED) Dùng để tiệt trùng dụng cụ y tế Quy tắc 15 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C